Kancelaria


Kancelaria adwokacka adwokat Magdaleny Miechowskiej-Ostatek to kancelaria indywidualna świadcząca wszechstronną pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, zarówno w postępowaniu sądowym jak i w sprawach pozasądowych, z zachowaniem najwyższych standardów. Rozwiązania prawne przygotowywane są po pełnym rozpoznaniu potrzeb Klientów respektując jego indywidualne uwarunkowania oraz przyszłościowe cele. Kancelaria zapewnia komfort pełnej i nieograniczonej czasowo dostępności do usług prawnych oraz uwzględnia konieczność bezzwłocznego podejmowania czynności.

O mnie


W 2010 roku ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2014 roku zostałam wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Praktykę zawodową zdobyłam, pracując w renomowanych kancelariach, zajmując się sprawami z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz gospodarczego.

Obecnie prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką, gdzie świadczę kompleksowe usługi prawne podmiotom indywidualnym oraz gospodarczym.

Od 2022 roku pełnię funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Ponadto współpracuję z wydawnictwem Municipium SA. Na łamach czasopisma "Wspólnota Mieszkaniowa" publikuję artykuły dotyczące zagadnień związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych.

W wykonywaniu mojej pracy kieruję się profesjonalizmem oraz indywidualnym podejściem do powierzonych mi spraw. Opierając się na zdobytej wiedzy i doświadczeniu, zapewniam Klientom rzetelną pomoc prawną i usługi na najwyższym poziomie.

Zdjęcie: Mecenas Magdalena Miechowska-Ostatek

Zakres usług


Pomoc prawna jakiej udziela Kancelaria polega najczęściej na reprezentowaniu Klienta w postępowaniu sądowym, udzieleniu porady, sporządzeniu umowy lub przygotowaniu opinii prawnej. Możliwe jest także podjęcie dłuższej współpracy w ramach bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów opracowaliśmy kompleksowy zakres usług z przedstawionych poniżej dziedzin prawa.

1. Sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie, naruszenie dóbr osobistych,
2. Roszczenia z umów cywilnoprawnych, w tym spory o zapłatę kar umownych oraz dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
3. Zniesienie współwłasności nieruchomości, ustanowienia służebności, w tym drogi koniecznej i służebności przesyłu,
4. Sporządzania, analizy i opiniowania umów cywilnoprawnych, oraz prowadzenia negocjacji przed ich zawarciem

1. Rozwód/separacja
2. Sprawy o alimenty
3. Prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego
4. Ustalanie i zaprzeczenie ojcostwa
5. Ustalenie kontaktów z dzieckiem
6. Sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, w tym dot. pieczy zastępczej

1. stwierdzenie praw do spadku z ustawy bądź testamentu
2. dział spadku i zniesienie współwłasności
3. dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku
4. Stwierdzenie nieważności testamentu

1. Obrona oskarżonego na wszystkich etapach postępowania karna
2. Reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym
3. Reprezentowanie oskarżyciela prywatnego (prywatny akt oskarżenia)
4. Postepowanie wykonawcze m.in. dozór elektroniczny, przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności

1. Postępowanie administracyjne
2. Postępowanie odszkodowawcze

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie podczas rozmów z Klientem i uzależniona jest od zakresu i rodzaju świadczonej pomocy prawnej, stopnia skomplikowania sprawy, jak również wartości przedmiotu sporu.

Kontakt


Pozostaję do Państwa dyspozycji.

Adwokat Magdalena Miechowska-Ostatek
ul. Lwowska 4 lok. 3
00-658 Warszawa
telefon: 608 475 439
e-mail: adwokat@miechowska-ostatek.pl